Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Våld och hot

Upplever du hot eller våld av någon du känner? Är du aggressiv och ibland våldsam mot personer du känner? Du är inte ensam i din situation och oavsett om du blivit utsatt för våld eller använder våld i en nära relation kan du få hjälp.

Om du befinner dig i en akut situation ring 112.
Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du också kontakta polisen på 114 14.

Vid behov av stöd och råd kan du även ta kontakt med Kvinnofridslinjen som är en nationell hjälptelefon. Kvinnofridslinjen når du på 020-50 50 50. De ger stöd till dig som utsatts för hot och våld.
Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridlinjen har öppet dygnet runt.

Vad innebär våld i nära relationer?

Vi arbetar med vuxna samt barn och ungdomar som har blivit utsatta för våld samt vuxna som har använt våld i nära relation. Med våld i nära relation menar vi fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld samt våld genom försummelse mellan närstående, oavsett ålder, kön och etnicitet.

Tveka inte att kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen om du upplever våld eller om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få.

Sidan granskades senast 2018-07-16