Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Psykisk ohälsa

Kommunens socialpsykiatri är till för dig med någon form av psykisk funktions­nedsättning.

En sådan nedsättning kan påverka din förmåga att klara det dagliga livet, din förmåga att umgås med andra eller att arbeta och delta i aktiviteter.

Vad kan du få hjälp med?

Vi kan erbjuda boendestöd, hemtjänst och sysselsättning. Vår målsättning är att du ska känna gemenskap och leva i ett gott socialt sammanhang där du kan påverka din situation.

Vårt arbete styrs av dina önskemål och vi planerar gärna stödet du behöver tillsammans med dig eftersom du vet bäst vilket stöd du behöver.

Vi försöker stärka de förmågor du har och vill stötta dig med det du svårt med. Vi arbetar med något vi kallar Genomförandeplanering där vi tillsammans med dig planerar när och hur hjälpen ska gå till.

Vi samarbetar med psykiatrin i Uppsala län samt psykiatriska öppenvården WeMind i Region Uppsala.

Kontakta biståndshandläggare

All hjälp och stöd som kommunen är biståndsbedömd. Du behöver alltså träffa en biståndshandläggare som utreder ditt behov.

Hos biståndshandläggaren kan du ansöka om:

  • Boendestöd
  • Sysselsättning på Sysslan. Här finns möjlighet till att pyssla, väva, snickra, sy tillsammans med andra och använda dator.
Sidan granskades senast 2021-05-04