Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Boendestöd

Boendestöd

Boendestöd är hjälp i hemmet för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Du får stöd av personalen i din vardag för att kunna leva så självständigt som möjligt. Att ha boendestöd innebär att du och personalen tillsammans utför insatserna. Boendestödsinsatser är kostnadsfria.

Hemtjänst

Du som behöver ytterligare stöd kan ha rätt till hemtjänst. Du kan till exempel få hjälp med tvättning, måltider och personlig omvårdnad.
Biståndshandläggaren bedömer vilken hjälp du har rätt till. Du betalar för hemtjänst-insatser enligt kommunens taxa.

Sysselsättning

Stjärnan är en verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Här kan du bland annat måla, sy och använda dator. Personalen hjälper gärna till med idéer och goda råd.

Sidan granskades senast 2023-06-30