Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Färdtjänst

Att kunna resa och att besöka släkt och vänner är en del av livet. Samhällets mål är att de allmänna kommunika­tionerna ska vara tillgängliga för alla.

Men alla kan inte åka kollektivtrafik på grund av funktionsnedsättning. Därför finns färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor som ett komplement.

Behöver du riksfärdtjänst under sommaren?

Då behöver vi din ansökan en månad innan avresedatum. Ansökningsblankett finns längst ned på sidan eller i kommunhuset.

Behöver du riksfärdtjänst under jul och nyår?

Då behöver vi din ansökan senast den 5 november. Ansökningsblankett finns längst ned på sidan eller i kommunhuset.

Färdtjänst

Du som har funktionshinder som beräknas vara bestående kan ha rätt till färdtjänst. Du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionshindret ska styrkas med läkarintyg. Du måste också vara folkbokförd i Älvkarleby kommun.

Den kommunala färdtjänsten är ett komplement till den allmänna trafikförsörjnings-planen och regleras genom Lag om färdtjänst (1997:736).

Riksfärdtjänst

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och dina reskostnader därför blir högre än normalt, kan du få riksfärdtjänst för resor som är längre än 30 km från kommungränsen. Resan ska ske inom Sverige, och syftet kan vara

  • rekreation,
  • fritidsverksamhet,
  • annan enskild angelägenhet

Ditt funktionshinder ska bedömas bestå mer än sex månader. Det ska också styrkas med läkarintyg, eller särskild utredning.  

Som grund för riksfärdtjänst gäller Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735.

Sjukresor

Alla sjukresor administreras av Landstinget i Uppsala län.

Sidan granskades senast 2017-12-05