Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Färdtjänst

Att kunna resa och att besöka släkt och vänner är en del av livet. Samhällets mål är att de allmänna kommunika­tionerna ska vara tillgängliga för alla.

Alla kan inte åka kollektivtrafik, till exempel på grund av funktionsnedsättning. Därför finns färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor som ett komplement.

Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du har ett varaktigt funktionshinder och därför har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du måste vara folkbokförd i Älvkarleby kommun.

Färdtjänsten gäller för resor inom kommunen och även för resor inom ett område motsvarande 30 km utanför kommungränsen.

Första gången du ansöker om färdtjänst måste du komplettera din ansökan med ett utlåtande som beskriver konsekvenserna av din funktionsnedsättning. Det ska vara skrivet av en sakkunnig inom vården, till exempel din läkare eller fysioterapeut. Handläggaren gör sedan en samlad bedömning om du har rätt till färdtjänst utifrån de villkor som finns i lagen.

Den kommunala färdtjänsten regleras genom Lag om färdtjänst (1997:736).

Riksfärdtjänst

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du har ett varaktigt funktionshinder och dina reskostnader därför blir högre än normalt. Resan ska vara längre än 30 km från kommungränsen och ske inom Sverige. Vid resa med riksfärdtjänst betalar du en egenavgift. Den motsvarar normala reskostnader och beräknas efter avståndet i kilometer.

Resan beviljas i första hand med allmänna kommunikationer och vid behov med stöd av ledsagare. Syftet med resan kan vara

  • rekreation
  • fritidsverksamhet
  • annan enskild angelägenhet

Ditt funktionshinder ska bedömas bestå i mer än sex månader. Den behöver styrkas med ett utlåtande som ska vara skrivet av sakkunnig inom vården, till exempel din läkare eller fysioterapeut.

Riksfärdtjänsten regleras i en egen lag (Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735) och har högre krav än färdtjänsten.

Ansökan om riksfärdtjänst

Du måste göra en ansökan inför varje enskild resa. Senast fyra veckor i förväg behöver vi din ansökan för att säkert hinna behandla den och boka din resa.

Under sommar och storhelger behöver vi din ansökan två månader innan avresedatum.

Ansökningsblankett hittar du via länken längst ned på sidan. Den finns även att hämta i kommunhuset.

Ledsagare

Om du behöver ha någon som följer med på resan ordnar du själv en ledsagare.

Du kan också beställa stationsledsagning om du behöver hjälp vid tågresor, t ex vid byten eller till och från tåget. Det finns på många tågstationer och kostar inget extra. Stationsledsagaren kan även hjälpa till med bagage som väger högst 20 kg. Beställ stationsledsagning senast 24 timmar före avresan, på 0771-75 75 75.

Sjukresor

Alla sjukresor administreras av Region Uppsala.

Beställ sjukresa på telefon 0771-99 90 00. Beställningscentralen är öppen dygnet runt.

För bokade besök utanför Uppsala län kontakta UL sjukresor på telefon 0771-14 14 14 tonval 3, vardagar 8.30 – 11.30.

Sidan granskades senast 2024-03-18