Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Parkeringstillstånd

I Älvkarleby kommun parkerar du gratis. Det finns gott om parkeringsplatser nära service och handel. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du rörelsehinder som gör att du har svårighet att förflytta dig till fots? Då kan du söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Som rörelsehinder räknas den motoriska rörelseförmågan, men också hjärt- och lungsjukdomar. Din funktions-nedsättning ska vara bestående i minst sex månader.

Det finns två olika parkeringstillstånd: ett för förare och ett för passagerare.
Du kan bara få ett av dem.


Parkeringstillstånd för förare

Med det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.

Parkeringstillstånd för passagerare

För att få parkeringstillstånd för passagerare behöver du ha ständig tillsyn.
Du kan inte vänta ensam medan föraren parkerar fordonet någon annanstans.

Om du har ett parkeringstillstånd för passagerare är det alltid någon annan som kör fordonet. Du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkerings-tillståndet används.

Det här gäller när du ska parkera

Du får parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade.

När du ska besöka en adress på en gågata får du

 • köra på gågatan i max den hastighet som människor går i, så kallad gångfart
 • parkera bilen vid den adress du besöker, i högst tre timmar.

Det är inte tillåtet att köra eller parkera på gångbanor och cykelbanor. Du måste följa trafikförordningens bestämmelser och får inte parkera på

 • platser som är avsedda för lastning eller taxi
 • vändplats
 • på- och avstigningsplats
 • reserverat körfält eller busshållplats.

Placera tillståndet

Placera parkeringstillståndet väl synligt i fordonets vindruta.
Sigillet och tillståndsnumret ska vändas utåt så att giltighetstiden syns tydligt.

Om parkeringstillståndet försvinner

Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling.
Lämna det inte i bilen när du inte använder det för att parkera.

Om du förlorar ditt tillstånd ska du

 • göra en polisanmälan
 • ta en kopia av din polisanmälan
 • lämna kopian till kommunhuset på Centralgatan 3 i Skutskär, eller skicka den till Älvkarleby Kommun, Bygg och Miljö, Box 4, 814 31 Skutskär.

Vi spärrar ditt förlorade tillstånd och tillverkar ett nytt till dig.

Missbruka inte tillståndet

Du får inte manipulera tillståndet, och inte

 • låna ut
 • sälja
 • kopiera eller
 • på annat sätt överlåta det till någon annan.

Du måste följa reglerna för parkering med parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. Om du använder det felaktigt kan du få parkeringsböter.

Om du missbrukar tillståndet har kommunens utredare rätt att återkalla
det. Grovt missbruk kan leda till polisanmälan.

Sidan granskades senast 2018-10-25