Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Parkering

I Älvkarleby kommun finns gott om parkeringsplatser nära service och handel.

Det är tillåtet att parkera i 24 timmar på gator och vägar där kommunen är väghållare - om inte skyltar anger andra villkor.

Längst ner på sidan finns dokument som visar gator där kommunen är väghållare.

Sidan granskades senast 2024-03-11