Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Parkeringstillstånd

I Älvkarleby kommun finns gott om parkeringsplatser nära service och handel.

Har du rörelsehinder som gör att du har svårighet att förflytta dig till fots?
Då kan du söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Som rörelsehinder räknas den motoriska rörelseförmågan, men också hjärt- och lungsjukdomar. Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader.

Det finns två olika parkeringstillstånd: ett för förare och ett för passagerare.
Du kan bara få ett av dem.

Parkeringstillstånd för förare

Med det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.
Detta ska du lämna in:

 • Ansökan
 • Läkarintyg
 • foto på dig själv. Fotot kan du med fördel ta med mobilkamera och skicka in via telefonnummer 070-160 71 75.

Vid förlängning av tidigare beviljat tillstånd ska en ny ansökan och ett nytt läkarintyg lämnas in.

Beslut

Inom 3 veckor från att alla handlingar är inlämnade ska du ha fått ett beslut.

Parkeringstillstånd för passagerare

För att få parkeringstillstånd för passagerare behöver du ha ständig tillsyn.
Du kan inte vänta ensam medan föraren parkerar fordonet någon annanstans.

Om du har ett parkeringstillstånd för passagerare är det alltid någon annan som kör fordonet. Du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkerings-tillståndet används.

Detta ska du lämna in:

 • Ansökan
 • Läkarintyg
 • foto på dig själv. Fotot kan du med fördel ta med mobilkamera och skicka in via telefonnummer 070-160 71 75.

Vid förlängning av tidigare beviljat tillstånd ska en ny ansökan och ett nytt läkarintyg lämnas in.

Beslut

Inom 3 veckor från att alla handlingar är inlämnade ska du ha fått ett beslut.

Det här gäller när du ska parkera

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Om parkeringstillståndet försvinner

Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling.
Lämna det inte i bilen när du inte använder det för att parkera.

Om du förlorar ditt tillstånd ska du

 • göra en polisanmälan
 • ta en kopia av din polisanmälan
 • lämna kopian till kommunhuset på Centralgatan 3 i Skutskär, eller skicka den till Älvkarleby Kommun, Bygg och Miljö, Box 4, 814 31 Skutskär.
 • Vi spärrar ditt förlorade tillstånd och tillverkar ett nytt till dig.

Missbruka inte tillståndet

Du får inte manipulera tillståndet, och inte

 • låna ut
 • sälja
 • kopiera eller
 • på annat sätt överlåta det till någon annan.
 • Du måste följa reglerna för parkering med parkeringstillstånd för
  rörelsehindrade. Om du använder det felaktigt kan du få parkeringsböter.

Om du missbrukar tillståndet har kommunen rätt att återkalla
det. Grovt missbruk kan leda till polisanmälan.

Tipsa oss om missbruk av parkeringstillstånd: bygg.miljo@alvkarleby.se eller 026-830 00

Sidan granskades senast 2024-02-20