Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Parkeringstillstånd

I Älvkarleby kommun parkerar du gratis. Det finns gott om parkeringsplatser nära service och handel. 

Har du rörelsehinder som gör att du har svårighet att förflytta dig till fots?
Då kan du söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Som rörelsehinder räknas den motoriska rörelseförmågan, men också hjärt- och lungsjukdomar. Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader.

Det finns två olika parkeringstillstånd: ett för förare och ett för passagerare.
Du kan bara få ett av dem.

Parkeringstillstånd för förare

Med det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.

Parkeringstillstånd för passagerare

För att få parkeringstillstånd för passagerare behöver du ha ständig tillsyn.
Du kan inte vänta ensam medan föraren parkerar fordonet någon annanstans.

Om du har ett parkeringstillstånd för passagerare är det alltid någon annan som kör fordonet. Du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkerings-tillståndet används.
Handläggning av parkeringstillstånd

Handläggningstiden beräknas ungefär till 2 veckor efter komplett ärende. Under perioden Juni-Augusti samt December-Januari kan handläggningstiden bli längre upp till 4 veckor.
Ett ärende är komplett när vi fått in följande handlingar:

 • Ifylld ansökan
 • Foto på sökandet (Tips! ta ett foto själv med mobiltelefon och skicka den till bygg.miljo@alvkarleby.se för snabbare handläggning)
 • Ansöker du för första gången: bifoga läkarintyg ifylld av läkare.
 • Har du tidigare haft parkeringtillstånd: Bifoga gångtest gjord av sjukgymnast.


Beslutsfattande

Vid beslut om beviljat parkeringstillstånd meddelas du detta via brev. Därefter beställs kortet av en utomstående firma och du får meddelande om när du kan hämta ut kortet i Medborgarservice i kommunhuset, Centralgatan 3, Skutskär.

Vid eventuellt avslag får du alltid en chans att komplettera ditt ärende innan beslut fattas. Alla beslut går att överklaga vilket meddelas i besluten.

Förlängning av beviljat tillstånd

Då behöver vi ha in följande handlingar:

 • Ny ansökan
 • Nytt foto (Tips! ta ett foto själv med mobiltelefon och skicka den till bygg.miljo@alvkarleby.se för snabbare handläggning)
 • Nytt läkarintyg

Se vidare information under rubrik handläggning av parkeringstillstånd.

Det här gäller när du ska parkera

Du får parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade.

När du ska besöka en adress på en gågata får du köra på gågatan i max den hastighet som människor går i, så kallad gångfart parkera bilen vid den adress du besöker, i högst tre timmar.

Det är inte tillåtet att köra eller parkera på gångbanor och cykelbanor. Du måste följa trafikförordningens bestämmelser och får inte parkera på platser som är avsedda för:

 • Som är avsedda för lastning
 • taxi vändplats
 • på- och avstigningsplats
 • reserverat körfält eller busshållplats.Placera tillståndet

Placera parkeringstillståndet väl synligt i fordonets vindruta.
Sigillet och tillståndsnumret ska vändas utåt så att giltighetstiden syns tydligt

Om parkeringstillståndet försvinner

Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling.
Lämna det inte i bilen när du inte använder det för att parkera.

Om du förlorar ditt tillstånd ska du

 • göra en polisanmälan
 • ta en kopia av din polisanmälan
 • lämna kopian till kommunhuset på Centralgatan 3 i Skutskär, eller skicka den till Älvkarleby Kommun, Bygg och Miljö, Box 4, 814 31 Skutskär.
 • Vi spärrar ditt förlorade tillstånd och tillverkar ett nytt till dig.

Missbruka inte tillståndet

Du får inte manipulera tillståndet, och inte

 • låna ut
 • sälja
 • kopiera eller
 • på annat sätt överlåta det till någon annan.
 • Du måste följa reglerna för parkering med parkeringstillstånd för
  rörelsehindrade. Om du använder det felaktigt kan du få parkeringsböter.

Om du missbrukar tillståndet har kommunens utredare rätt att återkalla
det. Grovt missbruk kan leda till polisanmälan.

Tipsa oss om missbruk av parkeringstillstånd: bygg.miljo@alvkarleby.se eller 026-830 00

Sidan granskades senast 2023-01-09