Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Riskbruk och beroende

Har du problem med alkohol, narkotika eller spel? Behöver du stöd som anhörig till någon med ett beroende? Här kan du som vill och behöver få hjälp.

Både du och dina anhöriga kan få stöd och behandling. All kontakt, stöd och rådgivning är kostnadsfri. Vårt arbete omfattas av sekretess och all personal har tystnadsplikt. Det betyder att vi bara får prata om dig med personer som deltar i din behandling.

Vilken hjälp kan jag få?

Vi erbjuder olika former av stöd och behandling för dig med beroende och riskbruk,
t ex av narkotika eller spel. Det vanligaste är en samtalskontakt som kan hjälpa dig att hitta lösningar. Du som behöver mer stöd kan ansöka om sluten vård på ett behandlingshem.

Även du som känner oro för en partner, anhörig eller vän är välkommen att kontakta oss.

Hur kan jag få vård?

Du kan få 3-5 stödsamtal (öppen ingång) utan biståndsbeslut. Välkommen att kontakta öppenvården.

För mer stöd och för att ansöka om behandling kontaktar du socialsekreterarna på vuxenenheten. De kan också ge dig goda råd och vägledning. De flesta av socialtjänstens insatser är biståndsbedömda. Det betyder att vi gör en utredning om din livssituation för att komma fram till vad du behöver. Du får till exempel berätta om hur du hanterar narkotika, alkohol och spel om pengar. Du och din socialsekreterare kommer tillsammans fram till vilka insatser som passar bäst för dig.

Sidan granskades senast 2024-03-19