Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hemsjukvård

Är du över 17 år? Kan du inte själv, eller med hjälp av närstående, ta dig till vårdcentralen? Då kan du få hemsjukvård.

Behovet av sjukvård ska i så fall pågå under mer än 14 dagar. Om ditt behov förändras och förbättras så gör vi en ny bedömning.

Hemsjukvården gör det möjligt att få vård och rehabilitering i hemmet under längre eller kortare tid. 

Vår legitimerade personal bedömer om du har rätt till vård i hemmet och skriver in dig i hemsjukvården. Du kan alltid prata med din husläkare eller distriktsköterska för kontakt.

Hemsjukvården består av

  • sjuksköterskor
  • arbetsterapeuter
  • fysioterapeut

De kan också delegera vissa sjukvårds- och rehabinsatser till annan omvårdnadspersonal.

Du kan få hemsjukvård oavsett var och hur du bor, dygnet runt. På vård- och omsorgsboendet på Tallmon har du regelbundet tillgång till en husläkare.

Du kan till exempel få hjälp med

  • injektioner,
  • läkemedel,
  • såromläggningar,
  • behandlingar,
  • vård i livets slut.

Vi hjälper också till med förskrivning av inkontinenshjälpmedel för dig som är inskriven i hemsjukvården.

Palliativ vård - vård i livets slut

Du som är obotligt sjuk får stöd från hemsjukvårdens sjuksköterska och läkare på husläkarmottagningen.

Du som behöver specialiserad hemsjukvård i livets slut får hjälp av ett sjukvårdsteam från Tierp.

Sidan granskades senast 2018-11-09