Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hemsjukvård

Är du över 17 år? Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du inte kan ta dig till vårdcentralen? Då kan du ha rätt till hemsjukvård.

Primärvården gör i samverkan med hemsjukvården bedömning om du har rätt till hälso- och sjukvård i hemmet. Bedömningen är styrd av fastställda kriterier som gäller för hela Uppsala län.

För att få en bedömning tar du först kontakt med din vårdcentral som i sin tur tar kontakt med hemsjukvården om kriterierna uppfylls.

Vad gör hemsjukvården?

Hemsjukvården gör det möjligt att få vård och rehabilitering i hemmet under en längre eller kortare tid. Det är dina behov och förutsättningar som avgör vilken hjälp du har rätt till samt hur länge du ska få den hjälpen - det finns alltså inget som automatiskt ingår i hemsjukvård.

För att du ska behålla dina förmågor fortsätter du självsjändigt att uträtta dina ärenden precis som tidigare. Det kan t ex röra sig om besök till apotek och vårdcentral.

Under tiden som du är inskriven i hemsjukvården gör vi löpande bedömningar av dina behov.

Hemsjukvården består av

  • sjuksköterskor
  • arbetsterapeuter
  • fysioterapeuter

Vi kan också delegera vissa sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser till annan omvårdnadspersonal. Hemsjukvården samarbetar med hemtjänsten och primärvårdsläkare.

Du kan få hemsjukvård oavsett var och hur du bor, dygnet runt. På vård- och omsorgsboendet Tallmon har du regelbundet tillgång till en husläkare.

Vi arbetar förebyggande för att minimera risker för fall, undernäring och trycksår. Målsättningen är att du ska vara så självständig som möjligt.

Palliativ vård - vård i slutet av livet

Om du är i behov av specialiserad hemsjukvård i slutet av ditt liv får du hjälp av Region Uppsalas sjukvårdsteam.

Sidan granskades senast 2024-01-18