Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Hemsjukvård

Är du över 17 år? Har du en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du inte kan ta dig till vårdcentralen? Då kan du ha rätt till hemsjukvård.

Hemsjukvården gör det möjligt att få vård och rehabilitering i hemmet under längre eller kortare tid. 

Vår legitimerade personal bedömer om du har rätt till vård i hemmet och skriver in dig i hemsjukvården. Du kan prata med din primärvårdsläkare eller distriktsköterska som hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Det är ditt behov som avgör vilken sorts hjälp du behöver.
Hemsjukvården består av

  • sjuksköterskor
  • arbetsterapeuter
  • fysioterapeuter

De kan också delegera vissa sjukvårds- och rehabinsatser till annan omvårdnads-personal. Hemsjukvården samarbetar med hemtjänsten och primärvårdsläkare.

Du kan få hemsjukvård oavsett var och hur du bor, dygnet runt. På vård- och omsorgsboendet Tallmon har du regelbundet tillgång till en husläkare.

Sjuksköterskan hjälper dig bland annat med

  • injektioner
  • medicindelning
  • såromläggningar
  • provtagning.

Vi hjälper också till att minimera risker för fall, undernäring och trycksår. För dig som är inskriven i hemsjukvården ordnar vi även förskrivning av inkontinens-hjälpmedel.

Palliativ vård - vård i slutet av livet

Du som är obotligt sjuk får stöd från hemsjukvårdens sjuksköterska och primärvårdsläkaren.
Om du behöver specialiserad hemsjukvård i slutet av ditt liv får du hjälp av regionens sjukvårdsteam.

Sidan granskades senast 2020-07-01