Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Medicinskt ansvarig MAS/MAR

Den hälso- och sjukvård och rehabilitering som kommunen erbjuder ska vara god och säker.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ser till att lagar och författningar följs.

De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten och patient-säkerheten. MAS/MAR upprättar riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvård.

MAS/MAR ansvarar för att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om du som patient har utsatts för skada, eller risk för skada i samband med vård och behandling. Ansvarar för Lex Maria- anmälningar och medverkar vid Lex-Sarah anmälningar.

Du kan alltid kontakta MAS/MAR om du har frågor och synpunkter kring vården.

Patientnämnden

Om du har synpunkter på den vård du fått hjälper Patientnämnden dig att föra fram dina synpunkter till vården och få svar på frågor. Nämnden har inga disciplinära rättigheter utan fungerar som rådgivare.

Det här gör patientnämnden:

  • hjälper dig att få den information du behöver för att kunna ta tillvara sina intressen inom tandvården samt hälso- och sjukvården
  • underlättar kontakter mellan patienter och vårdpersonal
  • hjälper dig att komma i kontakt med rätt myndighet
  • rapporterar iakttagelser och avvikelser
  • gör Inspektionen för hälso- och sjukvårdspersonal (IVO) uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn
  • rekryterar, utbildar och förordnar stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin.

Har du synpunkter på kommunens vård och omsorg?

Om du har synpunkter på kommunens vård och omsorg ska du vända dig till ansvarig chef eller Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Sidan granskades senast 2018-09-25