Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Medicinskt ansvarig MAS/MAR

Den hälso- och sjukvård och rehabilitering som kommunen erbjuder ska vara god och säker.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ser till att lagar och författningar följs.

De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvalitets- och patientsäkerhet. MAS/MAR upprättar riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvård.

Om en patient har utsatts för skada eller risk för skada i samband med vård och behandling ansvarar MAS/MAR för att anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). MAS/MAR ansvarar även för Lex Maria-anmälningar och medverkar vid Lex-Sarah anmälningar.

Synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård?

Om du har synpunkter på kommunens hälso- och sjukvård ska du vända dig till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Vill du framföra beröm eller har andra synpunkter eller klagomål?
Då vill vi gärna veta det. Fyll i formuläret på den här sidan.

Patientnämnden

Om du har synpunkter på den vård du fått hjälper Patientnämnden till med att föra fram dina synpunkter till vården och få svar på frågor. Nämnden har inga disciplinära rättigheter utan fungerar som rådgivare. Patientnämnden kan också:

 • hjälpa dig att få den information du behöver för att kunna ta tillvara dina rättigheter inom tandvården samt hälso- och sjukvården
 • underlätta kontakter mellan patienter och vårdpersonal
 • hjälpa dig att komma i kontakt med rätt myndighet
 • rapportera iakttagelser och avvikelser
 • uppmärksamma Inspektionen för hälso- och sjukvårdspersonal (IVO) på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn
 • rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin.

Vill du lämna synpunkter till Patientnämnden?
Hos 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. kan du bland annat fylla i en synpunktsblankett. Där finns också mer information om hur du kan gå till väga om du är missnöjd med vården du fått.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du har upplevt missförhållanden i hälso- och sjukvården kan du tipsa IVO. Du kan också välja att anmäla ett klagomål.

Exempel på verksamheter som utför hälso- och sjukvård är:

 • sjukhus
 • ambulanssjukvård
 • hemsjukvård
 • vårdcentraler och mottagningar i öppenvård, till exempel för
  rehabilitering och psykiatri.

Vill du tipsa om missförhållanden eller anmäla ett klagomål?
På IVOs webbplats finns information om hur du går till väga för att anmäla eller lämna klagomål.


Sidan granskades senast 2024-04-11