Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Viktigt meddelande till allmänheten

När en olycka, allvarlig händelse eller störning har inträffat används varningssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Det allra vanligaste är att VMA förmedlas via radio och tv.

Varningen kan även spridas som sms-utskick till mobiltelefoner. Utskicket går då till mobiltelefoner som är adressregistrerade eller befinner sig i det aktuella området. Det är den aktör som begär VMA som avgör om sms-tjänsten ska användas och bedömningen görs utifrån varje enskild händelse. Det betyder att det inte går ut ett VMA via sms automatiskt.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vid sällsynta tillfällen används en utomhusvarning, "Hesa Fredrik". Det sker vid olyckor och allvarliga händelser som stör viktiga samhällsfunktioner.

Systemet för utomhusvarningen testas kl 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra något, utom att lägga märke till hur den låter.

Utomhusvarning vid olyckor och allvarliga händelser

 • Signal 7 sekunder - uppehåll 14 sekunder som upprepas under minst två minuter
 • Faran över - obruten signal i 30 sekunder

Hör hur signalen låter på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du hör utomhusvarningssignalen ska du

 • gå in eller stanna inne
 • stänga dörrar, fönster och ventilation
 • lyssna på radions P4 eller titta på text-TV s 100 och s 599. Du kan också följa händelsen på krisinformation.se

Utomhusvarning vid krig eller höjd beredskap

Systemet för utomhusvarning kan även användas om det finns en omedelbar krigsfara, om Sverige är i krig eller vid flyglarm. Signalen låter då något annorlunda jämfört med VMA.

Beredskapslarm

Beredskapslarmet är ett sätt för regeringen att meddela att det finns en omedelbar krigsfara, eller att Sverige är i krig.

 • Signal 30 sekunder - uppehåll 15 sekunder.
 • Faran över - oavbruten signal i 30 sekunder.

När du hör signalen ska du

 • omedelbart gå inomhus
 • lyssna på radions P4
 • förbereda dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste (varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar)

Är du krigsplacerad ska du omedelbart ta dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm

Larmet betyder att du omedelbart ska söka skydd, till exempel i skyddsrum eller en källare i byggnaden där du befinner dig.

 • Signal med korta stötar under 1 minut.
 • Faran över - oavbruten signal i 30 sekunder.

Lyssna på hur varningssignalerna för beredskapslarm och flyglarm låter på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-01-13