Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ansökan om skadestånd

Har du eller din egendom råkat ut för en skada på grund av att  kommunen eller vår entreprenör har gjort fel? Då kan du ha rätt till skadestånd.

Skadan ska i så fall ha uppstått på en plats där Älvkarleby kommun antingen är

  • fastighetsägare (äger mark eller byggnad) 
  • väghållare (ansvarar för gatans eller gångbanans skötsel) eller
  • ansvarig för verksamheten (t ex skola, särskilt boende)

Du bör i första hand anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag. Om du får ersättning för skadan har du möjlighet att begära ersättning för din självrisk från kommunen.

Vad krävs för att få skadestånd från kommunen?

För att kommunen ska ersätta dig för en skada eller för en självrisk måste du visa att kommunen har orsakat skadan genom vårdslöshet. Några exempel är att vi

  • har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid
  • inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat
  • har känt till men inte åtgärdat döda eller sjuka träd.

Det räcker alltså inte att du visar att din skada har har inträffat på kommunens mark eller anläggningar.

Anmäl skadan till kommunen

Fyll i blanketten Skadeanmälan som finns längst ner på sidan. Skicka in den till Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär.

Vi behöver din underskrift i original och du kan därför inte scanna eller mejla blanketten.

Bifoga kvitton på dina kostnader, bilder på skadan och gärna en skiss som beskriver skadeplatsen. Notera datum och tidpunkt då skadan inträffade.

När vi får din anmälan undersöker vi om det är kommunen som varit försumlig och därmed är ansvarig för skadan. Om vi gör bedömningen att ansvaret i första hand har varit ditt eget är det inte säkert att du får något skadestånd.

Sidan granskades senast 2020-10-09