Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Civilt försvar

Det civila försvaret är en del av totalförsvaret. Det handlar om att skydda befolkningen, säkerställa samhällsviktiga funktioner och vara ett stöd för Försvarsmakten.

Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Kommuner och landsting är aktörer som tillsammans med statliga myndigheter, privata företag och frivilligorganisationer ansvarar för att samhället ska kunna hantera situationer med höjd beredskap.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap företräder det civila försvaret på central nivå.

Höjd beredskap för att stärka Sveriges försvarsförmåga

Regeringen får besluta om skärpt eller högsta beredskap om

  • Sverige är i krigsfara
  • krig utanför Sveriges gränser orsakar extraordinära förhållanden
  • Sverige har varit i krig eller krigsfara

Vid höjd beredskap kan hela eller delar av totalförsvaret mobiliseras.   

Sidan granskades senast 2019-06-27