Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Skyddsrum

I Älvkarleby kommun finns 42 skyddsrum som ska ge ett fysiskt skydd i krig.  

Skyddsrummen finns i vanliga byggnader och används i fredstid av respektive fastighetsägare, som helt vanliga lokaler. Efter ett beslut ska skyddsrummen vara klara att använda inom 48 timmar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att kontrollera och se till att skyddsrummen vårdas och sköts så att skyddsförmågan inte försämras.  I deras register kan man hitta alla svenska skyddsrum.
Respektive fastighetsägare ansvarar för underhåll av skyddsrummen.

Kontakta MSB om du har frågor om skyddsrum.

Sidan granskades senast 2023-05-12