Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Din beredskap

Vid en långvarig kris eller störning i samhället måste du vara beredd på att själv ordna vatten, värme och mat.

Det vi är vana vid och tar för givet kan plötsligt sluta fungera, till exempel vid en allvarlig storm, it-störning eller väpnad konflikt. Vardagen kan bli väldigt annorlunda.

Vid en sådan kris använder kommunen framför allt sina resurser till att hjälpa människor med begränsad eller ingen förmåga att klara sig själva. Du som vanligtvis behöver stöd i vardagen har rätt att få den hjälpen även i en kris, men det kan se annorlunda ut, eller dröja.

De flesta måste dock vara beredda på att klara sig utan samhällets stöd i en vecka. Ditt ansvar som privatperson är att fundera på hur en kris skulle drabba dig och att förbereda dig så gott du kan utifrån dina behov och förutsättningar.

Preppa för en vecka

Gör en plan för hur du kan ordna så att du har vatten, mat, kommunikation och värme i bostaden under sju dagar. Fundera på om det är något mer som du eller dina nära behöver under en vanlig vecka. När du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva.

Sidan granskades senast 2024-06-17