Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Höga flöden

När snö och isar smälter på våren kan risken för översvämning öka lokalt. Om du bor lågt och nära vatten är det bra att förbereda för höga vattenflöden.

Risken för översvämning ökar efter perioder med mycket nederbörd. En kall vår som följs av värme och regn ökar risken ytterligare. När snösmältningen startar tidigt och varvas med kortare köldperioder blir risken istället mindre. Även vid normalt vårväder blir flödena ibland höga, men orsakar då oftast bara mindre problem.

Vid en översvämning blir ofta viktiga samhällsresurser extra belastade.
Risken ökar för ras, strömavbrott och transportstörningar. Det händer också att dricksvattnet påverkas.

Din beredskap

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom, till exempel mot översvämning. Därför är det bra att ha beredskap för att förebygga skador. Ditt eget ansvar beror på var du bor och vilken typ av översvämning du kan råka ut för.

Förbered dig för höga flöden

  • följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån
  • flytta känsliga föremål till torra och säkra platser
  • kontrollera din försäkring
  • hyr eller köp en pump, och träna på att använda den
  • planera för barriärer. Sandsäckar fungerar bra, eller så bygger du en jordvall som du täcker med plast.

Smältvatten som inte får plats i vatten- och avloppsledningar kan tränga in i byggnader även om du inte bor vid vattendrag. Du kan förhindra det, till exempel genom att ha en avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

100-årsflöde

Ett 100-årsflöde motsvarar en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. Senaste gången i vår kommun var 1916. 

Det gula området på kartorna i dokumentrutan nedan visar hur områden längs Dalälven och Bodaån påverkas vid ett 100-årsflöde. 

Sidan granskades senast 2024-03-27