Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Din säkerhet

Myndigheter, organisationer och kommuner gör mycket för att trygga din säkerhet. Du kan också själv hindra olyckor och minska risker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt upp flera videoklipp på YouTube där du lär dig att minska risker, förebygga skador och hindra olyckor.

På webbplatsen 'Din säkerhet' finns också tips på vad du kan göra för att undvika olyckor i hemmet och på fritiden. 

Var beredd

Älvkarleby kommun har tillsammans med Gästrike Räddningstjänst gett ut skriften 'Var beredd' till samtliga hushåll i kommunen. Där finns information som är bra att känna till i olika krissituationer.

Sidan granskades senast 2019-12-19