Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Din säkerhet

Myndigheter, organisationer och kommuner gör mycket för att trygga din säkerhet. Du kan också själv hindra olyckor och minska risker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt upp flera videoklipp på YouTube där du lär dig att minska risker, förebygga skador och hindra olyckor.

På MSB:s webbplats finns också råd till privatpersoner kring vad du kan göra för att undvika olyckor i hemmet och på fritiden. 

Sidan granskades senast 2023-03-21