Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Om krisen eller kriget kommer

Broschyren Om krisen eller kriget kommer är till för att vi ska bli bättre förberedda på följderna vid extremt väder, allvarliga olyckor, it-attacker och militära konflikter. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade ut broschyren till alla hushåll i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, 28 maj-3 juni 2018.

Den innehåller många bra tips på hur du kan förbereda dig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Omslagsbild på broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Sidan granskades senast 2020-09-23