Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Krisberedskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och påverkar stora delar av samhället. Kommunen arbetar långsiktigt med säker-het och har alltid beredskap för att en kris kan uppstå.

Krisberedskap handlar mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade. Exempel på en samhällsstörning är

  • en större olycka
  • ett omfattande och långvarigt elavbrott,
  • en störning eller ett avbrott i vattenförsörjning eller fjärrvärme

Kommunens krisledning samverkar med andra aktörer och myndigheter för att få en samlad bild av läget och för att hjälpas åt med resurser. Krisledningen ansvarar för att samordna olika aktörers insatser och åtgärder. Vårt mål är att så snabbt som möjligt ge invånarna korrekt information om vad som hänt och hur man ska agera.

Varje år övar krisledningen enskilt och med samverkande aktörer för att vara så väl förberedd som möjligt.

Samhällsskydd

Samhällsskydd innebär att man skyddar viktiga platser, byggnader och
funktioner som elförsörjning, tillgång till rent dricksvatten och fjärrvärme.

Kommunstyrelsen i Älvkarleby kommun ansvarar för samhällsskydd och säkerhet
i kommunen, och för invånarnas säkerhet. Det gäller både i fred och vid höjd
beredskap. Vid höjd beredskap är det också kommunen som leder och samordnar hela det samlade civila försvaret inom kommunens gränser.

Sidan granskades senast 2022-08-11