Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Dammhaveri

Det finns ungefär 1 stora dammar i Dalälven, som är en av Sveriges stora kraftverksälvar. Risken för att en damm ska brista är mycket liten, men om det skulle ske blir stora områden påverkade.

Vid ett dammbrott stiger vattnet väldigt snabbt närmast efter den brustna dammen. Ett dammbrott i Älvkarleby innebär att vattnet når delar av Skutskär och Älvkarleby på mindre än en timme. Om däremot den stora dammen i Trängslet skulle brista dröjer det knappt 140 timmar innan vattnet når Älvkarleby. 

Hur vet man att en damm har gått sönder?

Vid ett dammbrott varnar signalen VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten.
Flera 7 sekunder långa signaler omväxlande med 14 sekunders tystnad betyder att något allvarligt har hänt.

Varningssignalerna ljuder i två minuter. När du hör dem ska du lyssna på radions P4. Där får du veta mer och tips på vad du ska göra om du är i riskområdet.

Varning via SMS

Om din telefon är registrerad inom en radie på 20 km från en större damm kan du få en varning via SMS.

Utrymning i riskområdet

För att polis och räddningstjänst snabbt ska få kontroll över situationen är det viktigt att alla som är drabbade samlas på en särskild plats, en utrymningsstation.  Där får du veta mer om vad som har hänt och hjälp att hantera situationen.

På förskolor, skolor och i omsorgen ansvarar personalen för att verksamheten utryms. Barn som inte hämtas av en anhörig följer med personalen till utrymningsstationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där.

Din utrymningsstation

Boende i Marma, Älvkarleby och Älvkarleö Bruk: Sörgärdets skola
Boende i Skutskär: Bodaskolan 

Information

Vid ett dammhaveri sätter kommunen upp en upplysningscentral.
Dit kan du ringa både för att få och för att lämna information. Telefonnumret får du via www.alvkarleby.se och via radions P4. 

Bra att veta vid en översvämning

Är det farligt att vistas i området?

Ja.  Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar. Undvik att vistas i översvämningsområdet.

Vad är viktigast att ta med hemifrån?

Du måste räkna med att vara hemifrån i några dagar. Viktigast är att ta med eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon.

Ska jag hämta mina barn i skolan?

Personalen på skolor och förskolor ansvarar för att ta med barnen till en utrymningsstation om läget är akut.

Hur kan jag hjälpa min äldre och sjuka anhöriga?

Om du har en anhörig som bor själv hemma och som inte kan ta sig till en utrymningsstation kan du ringa kommunens upplysningscentral.

Kommunens vård- och omsorgsboenden ansvarar för att boende blir evakuerade.

Får jag ta med mig mitt husdjur?

Ja.

Kan jag hjälpa till med något?

Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Anmäl gärna ditt intresse till kommunens upplysningscentral.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?

Räkna med att vägar och broar i översvämningsområdet inte går att använda under en tid.


Sidan granskades senast 2021-04-09