Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

POSOM

Vid större olyckor och kriser kallas kommunens stödgrupp POSOM  in. POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. 

Om många personer berörs av en kris samtidigt kan våra ordinarie resurser ibland vara otillräckliga.  Då kan både direkt och indirekt drabbade få akut stöd och hjälp att bearbeta krisen via POSOM. Gruppen är flexibel och utför sitt arbete där det är lämpligast och behövs bäst. 

I POSOM-gruppen ingår socialtjänsten, religiösa samfund och skolan men också andra som har individuellt krisstöd i sin yrkesroll.
POSOM kan kallas in av räddningsledare, polisinsatschef eller representanter från Älvkarleby kommun.  

Sidan granskades senast 2019-02-12