Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

 Övning: Havsörn 2019

I oktober deltar Älvkarleby kommun i den stora kärnkraftsövningen Havsörn som arrangeras av Länsstyrelsen.

Det finns tre kärnkraftslän i Sverige; Uppsala, Kalmar och Hallands län. Vartannat år genomförs en kärnkraftsövning i något av de tre länen. I år är det vår tur.

Övningen består av flera delövningar. Huvudövningen sker den 23-24 oktober och pågår i 36 timmar. Då deltar vi för att stärka förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka. Samtidigt får vi kunskap och erfarenhet som hjälper oss att bättre ta hand om andra stora och oförutsedda händelser i samhället. 

Hur många deltar?

Länets kommuner deltar tillsammans med aktörer från flera myndigheter och organisationer i sex län. Totalt kommer drygt 1 600 personer att öva. I spelledningen och motspelsorganisationen som driver övningen framåt deltar minst 100 personer.

Vad övar vi?

Vi kommer bl a att öva

  • uthållighet
  • ledning och samordning
  • utrymning
  • information och kommunikation
  • samlad och gemensam lägesbild
  • prioritering av samhällsviktiga verksamheter
Sidan granskades senast 2019-09-02