Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Räddningstjänst

Älvkarleby kommun ingår i kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst. Räddningstjänsten skyddar och räddar människor, egendom och miljö, förebygger bränder och andra olyckor.

De ska också minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar.

På brandstationen i Skutskär arbetar 20-25 personer som alla är anställda på deltid. En grupp på fyra brandmän och en styrkeledare har alltid beredskap.

Som räddningstjänstpersonal i beredskap gör du en stor insats för invånarna och företagen i kommunen.

Sidan granskades senast 2022-01-07