Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Räddningstjänst

Älvkarleby kommun ingår i kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst. Räddningstjänsten skyddar och räddar människor, egendom och miljö, förebygger bränder och andra olyckor.

De ska också minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar.

På brandstationen i Skutskär arbetar 20-25 personer som alla är anställda på deltid. En grupp på fyra brandmän och en styrkeledare har alltid beredskap.

Som räddningstjänstpersonal i beredskap gör du en stor insats för invånarna och företagen i kommunen.

Sidan granskades senast 2022-01-07