Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tryggare samhälle

Vi jobbar för att Älvkarleby kommun ska vara ett tryggt samhälle med vänliga möten och miljöer.

Sedan den 1 juli 2023 har Sveriges kommuner ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen. Arbetet utgår från lägesbilder och inriktningsbeslut som tas fram av kommunens lokala brottsförebyggande råd. Utgångspunkten för inriktningsbeslutet är den aktuella lokala problembilden, och arbetet sker med en tydlig ansvarsfördelning mellan kommun och polis.

Trygghetsvandring

Vi har vandrat för trygghet tillsammans med Polisen och allmänheten sedan 2016. Vandringarna sker två gånger per år, till platser som kan kännas mindre trevliga och trygga. Vi tar bilder, gör anteckningar och pratar om hur miljön kan bli bättre.

De senaste åren har kommunen och Älvkarlebyhus bland annat

  • kompletterat mörka platser med belysning,
  • satt upp nya förbudsskyltar mot parkering,
  • röjt sly och tagit bort buskage,
  • sanerat klotter
Sidan granskades senast 2024-04-19