Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tryggare samhälle

Vi jobbar för att Älvkarleby kommun ska vara ett tryggt samhälle med vänliga möten och miljöer.

Medborgarlöfte

Det första medborgarlöftet undertecknades 2016 av kommunen och polisen. Där lovade vi att införa gemensamma trygghetsvandringar, se över gatubelysning och att öka polisens närvaro i kommunen. 2017 invigdes Trygghetens Hus, med bland annat poliskontor, räddningstjänst och ambulans.

Trygghetsvandring

Vi har vandrat för trygghet tillsammans med Polisen och allmänheten sedan 2016. Vandringarna sker två gånger per år, till platser som kan kännas mindre trevliga och trygga. Vi tar bilder, gör anteckningar och pratar om hur miljön kan bli bättre.

De senaste åren har kommunen och Älvkarlebyhus bland annat

  • kompletterat mörka platser med belysning,
  • satt upp nya förbudsskyltar mot parkering,
  • röjt sly och tagit bort buskage,
  • sanerat klotter
Sidan granskades senast 2023-01-12