Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Våld i nära relation

Vem som helst kan drabbas av våld i nära relationer. Det är ofta ett mönster av gärningar; allt från subtila handlingar till grova brott.

Det kan innebära att du blir slagen eller utsatt för annat fysiskt våld, t ex en våldtäkt. Men våld kan också vara att bli hotad, förlöjligad eller att inte själv få bestämma över sin tid och sina pengar. Varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person är en våldshandling.

För dig som är utsatt

En tillvaro med våld och hot kan vara svår att ta sig ur på egen hand. Det kan också vara svårt att berätta om det som har hänt. Vi och många andra arbetar för att göra det lättare för dig.

Vi som arbetar på socialtjänsten har tystnadsplikt och arbetar under sekretss. Hos oss kan du t ex få stödsamtal och hjälp i kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter. Om det behövs hjälper vi dig också med skyddat boende, både för barn och vuxna. Du kan också få kontakt med andra organisationer som kan underlätta din situation.

Sidan granskades senast 2019-10-28