Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Våld i nära relation

Vem som helst kan drabbas av våld i nära relationer. Det är ofta ett mönster av gärningar; allt från subtila handlingar till grova brott.

Det kan innebära att du blir slagen eller utsatt för annat fysiskt våld, t ex en våldtäkt. Men våld kan också vara att bli hotad, förlöjligad eller att inte själv få bestämma över sin tid och sina pengar. Varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person är en våldshandling.

För dig som är utsatt

En tillvaro med våld och hot kan vara svår att ta sig ur på egen hand. Det kan också vara svårt att berätta om det som har hänt. Vi och många andra arbetar för att göra det lättare för dig.

Vi som arbetar på socialtjänsten har tystnadsplikt och arbetar under sekretess. Hos oss kan du t ex få stödsamtal och hjälp i kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter. Om det behövs hjälper vi dig med skyddat boende, både för barn och vuxna. Du kan också få kontakt med andra organisationer som kan underlätta din situation.

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer

Socialtjänsten

026-830 00

Öppet vardagar kl 8-12, 13-16


Socialjouren
018-15 50 00

Öppet kvällar och helger


SOS
112

Akut fara eller hot


Polis
114 14

Ej akuta situationer


Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Stöd för våldsutsatta och närstående


Kvinnofridsmottagning
018-611 27 92

Stöd och hjälp till dig som utsatts för våld, hot
eller sexuella övergrepp

Brottsofferjouren
116 006

Stöd till brottsutsatta, vittnen, anhöriga


Kvinnojouren Liljan
0293-100 22

Stöd till våldsutsatta


BRIS
116 111

Stödtelefon för barn


BRIS
0771-50 50 50

Stödtelefon för vuxna om barn


Välja att sluta

020-555 666

Telefonlinje för våldsutövare

Stödlinjen för män Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-80 80 80

Nationell stödtelefon för män som utsätts för vål i nära relation eller sexuellt våld

Stödlinjen för transpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

020-55 00 00

Nationell stödtelefon för transpersoner, ickebinära och personer med transerfarenheter som utsätts för våld i nära relation eller sexuellt våld


Viktiga länkar

Viktiga länkar

Ebbamottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För dig som fått ersättning för sexuella tjänster, som skadar dig själv med sex eller har sex på ett sätt som du inte mår bra av.

Hos Ebbamottagningen kan du få stöd, råd och medicinsk rådgivning.

https://samariterhemmet.se/sociala-verksamheter/ebbamottagningen/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ebbamottagningen KAST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köper du sexuella tjänster eller har du annan typ av tvångsmässigt sexuellt beteende?

Ebbamottagningen erbjuder stöd och hjälp att minska eller sluta med destruktivt sexuellt beteende.

https://samariterhemmet.se/sociala-verksamheter/ebbamottagningen-kast/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sidan granskades senast 2023-05-23