Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Våga Värna!

Är du orolig för att en granne far illa? Agera genom att kontakta någon aktör i vårt samhälle. Det kan rädda liv!

Bild på logotyp med texten Våga värna samt illustration av händer och ett hus

Hur ska jag agera om jag misstänker att någon far illa?

Misstänker du pågående brott eller fara?
Då ska du alltid ringa Polisen på 112.

Känner du dig osäker på om det rör sig om ett pågående brott eller fara kan du ringa till Sauvera störningsjour på 026-420 36 50. De har direktkontakt med Polisen om det behövs.

Du behöver inte berätta vem du är när du ringer - det viktigaste är att just du agerar på din magkänsla. Det kan rädda liv!

Andra viktiga telefonnummer

Om du känner oro eller om du, någon närstående eller en granne är i behov av stöd eller hjälp finns det ett antal aktörer som du kan vända dig till:

Sauvera, 026-420 36 50
Socialtjänsten, 026-830 00
Socialjouren, 018-15 50 00
Älvkarlebyhus, 026-420 36 50
Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50
Kvinnojouren Liljan, 0293-100 22
BRIS, 116 111
Välj att sluta, 020-555 666
Somaya stödjour, 020-81 82 83

Här kan du läsa mer om våld i nära relation

Älvkarlebyhus, Älvkarleby kommun, Polisen och Sauvera har gått samman för att belysa våld i nära relation och vad vi som medmänniskor och grannar kan göra för att förhindra det.

Som boende i ett flerfamiljshus kan man både höra och se saker som gör att man reagerar. Vi vill uppmana att man agerar vid misstanke om att någon utsätts för våld i nära relation. Du behöver inte vara säker på att någon fara illa, det räcker att du misstänker att så är fallet.

Målet är att Våga Värna! ska vara något som varje medborgare i kommunen känner till samt att kommuninvånarnas inställning, attityd, förhållningssätt för agerande vid misstanke om att någon utsätts för våld i nära relation stärks.

Våga Värna är ett initiativ från Östhammarshem som vi valt att vara med på. Då vi är fler kommuner som jobbar med samma koncept hoppas vi att det får stor spridning.

Tillsamman kan vi göra skillnad!

Sidan granskades senast 2023-04-12