Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vi bygger Tallmon

Den 28 september 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om den största investeringen i kommunens historia; att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende på Tallmon i Skutskär.

Flygbild på de runda byggnaderna

Tallmons vård- och omsorgsboende ligger i södra Skutskär. Här finns personal dygnet runt för dig med fysisk, somatisk sjukdom.

Bakgrund

2015 var kommunens två vård- och omsorgsboenden gamla och slitna. Det fanns ett stort behov av ett nytt boende med bra och trivsam miljö för boende och medarbetare. Ett omfattande projekteringsarbete startade.

Både boende och medarbetare har varit delaktiga i planeringen. Under projekteringen fick också allmänheten tillfälle att se ritningar, ställa frågor och ha förslag och idéer.

Kommunens tekniska avdelning äger projektet och har stöd av konsultföretaget WSP i projekt- och byggledning.

I september 2016 tog kommunfullmäktige beslut om att bygga ett nytt boende med totalt 127 lägenheter. Den totala budgeten fastställdes till 330 miljoner kronor. Sedan dess har bygget beviljats 18,3 miljoner kronor i statligt stöd.

Bygget sker hållbart och resurseffektivt och har beviljats så kallade Gröna lån.

Sidan granskades senast 2019-04-16