Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Byggprocessen

Bygget startade tidigt på våren 2017. Husen är byggda i runda, mjuka former som skapar en trygg miljö, särskilt för demenssjuka.

Flygbild på de runda byggnaderna på Tallmon.

2019

I början på oktober flyttar de första hyresgästerna in i de nya lägenheterna.

Efter nyåret är de nya husen på plats. Tak och fönster är monterade och de flesta innerväggarna uppsatta. I mars installerar vi rör, värme, vatten och ventilation. Inomhus börjar vi måla.

Under våren börjar vi lägga golv och utför även fasad- och markarbeten. Bland annat ska fasaden målas och parkeringen byggas ut. Inomhus monterar vi dörrar och börjar bygga storköket.

Ytskikt, detaljer, skåp och inredningssnickerier kom på plats under sommaren. Så långt in på hösten det är möjligt fortsätter arbetet med utemiljön, bland annat genom plattläggning och planteringar.

2018

Rivningen av gamla Tallmon är klar i början av året.

Byggtec i Gävleborg AB etablerar sig som entreprenör för den andra byggetappen. Den omfattar två hästskoformade byggnader och Torget.

Husen som ska vara kvar får nya tak och fräschas upp inomhus.
Under våren sker utgrävning och rördragning i mark. Grundplattan påbörjas och det arbetet pågår under sommaren.

Bild på rivning av gamla byggnader på Tallmon

2017

I mars startar bygget av en ny huslänga som får adressen Tallmovägen 2. Bygget följer både budget och en tuff tidplan och står klart i september. Under hösten flyttar boende och verksamheter för att tömma de gamla lokalerna.

Rivningen av gamla Tallmon startar i oktober.

MEJ Bygg AB är entreprenörer för bygget av den första huslängan och rivningen.

Sidan granskades senast 2020-09-23