Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Behandling av personuppgifter-GDPR

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för behandling av personuppgifter?

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel).

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet.

Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/ myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse).

Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att Kommunen sköter sig och följer dataskydsförordningen.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud dataskyddsombud@alvkarleby.se

Begäran om rättelse

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsmyndigheten IMY.

Utlämnande av personuppgifter

Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:

  • För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
  • För att ge part rätt till insyn i ärendet.
  • För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
  • För att lämna information till annan myndighet.
  • För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
Sidan granskades senast 2023-09-20