Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

E-plikt

Pliktleverans av elektroniskt material.

Om det elektroniska materialet stämmer in på samtliga tre punkter nedan ska det levereras till Kungliga Biblioteket:

1. Det är en publikation eller ett dokument som kommunen tagit fram.
2. Publikationen eller dokumentet riktar sig till allmänheten.
3. Publikationen/dokumentet sprids till allmänheten via webben eller sociala medier eller andra elektroniska nätverk.

Exempel på publikationer kan vara informationsbroschyrer, foldrar med råd och anvisningar, rapporter eller filmer med information.

Hit räknas inte material av mer tillfällig natur som platsannonser, nyhetsnotiser, mötesinbjudningar m m. Inte heller information/nyheter i form av löpande text direkt på webben eller det sociala mediet.

Materialet ska levereras inom tre månader efter att det tillgängliggjorts för allmänheten.

Kryssa i rutan "Inkludera i E-pliktleverens" när du publicerar sidan.

Sidan granskades senast 2017-07-10