Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Inbäddning av iframes

På den här sidan beskrivs hur du ska gå tillväga för att göra en så tillgänglig inbäddning som möjligt.

En iframe kan beskrivas som en rektangulär yta på en webbsida, inuti vilket en annan webbsida visas. I SiteVision används bäst modulen HTML för detta ändamål.

Det finns några vanliga missar i iframekod som andra tjänster tillhandahåller och den här dokumentationen går igenom hur du bäst åtgärdar dessa. Vissa attribut behöver anpassas från fall till fall och denna guide handlar om att se till att iframes har validerande kod och behandlar de vanligaste fallen.

Checklista för iframes

1. Varje iframe måste innehålla attributet title. Titeln ska beskriva innehållet i iframen på ett bra sätt. title="Din beskrivande titel om vad iframen heter/innehåller"

Exempel på dålig titel: title="Karta"
Exempel på bra titel: title="Karta över Älvkarlebys kommunhus"

2. En iframe får inte innehålla attributen frameborder="0" eller border="0". Dessa kan raderas då de hanteras av grundinställningar på webbplatsen.

3. Storlek får inte sättas med egna attribut (t ex width="500" eller height="300"). Ersätt dessa med ett style-attribut, som i punkten nedan:

4. Lägg till följande: style="width:100%; height:300px;"
Inom blocket style tillåts bredd och höjd att finnas med och validerar korrekt. Om det ligger med andra saker inom style så kan du låta det ligga kvar och bara addera dina attribut för bredd och höjd. Bredden går även att ange i px (pixlar) för att sätta en bestämd bredd. I regel bör du dock sätta den till hundra procent, för då tar den upp hela innehållsytan och följer den responsivt även i mindre skärmar. Höjden varierar från fall till fall beroende på vad för innehåll du bäddar in och du kan själv ändra till en höjd du önskar.

Exempel på felaktigt inbäddad iframe:

Kikar ni i modulens HTML-kod ser ni att det saknas en title, det sitter en frameborder="0", samt att storleken sätts med egna attribut (width="500" height="300").

Om ni skulle testa att publicera den här dokumentationssidan så skulle iframen ovan ge valideringsproblem.

Korrekt inbäddad iframe:

Sidan granskades senast 2021-02-15