Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Puffar

Textpuff:
1. Klicka i puffen och radera gammal text. Skriv den text du vill ha (samma som sidan eller nyheten den ska länka till), markera den och klicka på länk-knappen uppe i verktygsfältet. Fyll i var puffen ska länkas.

2. Vill du ändra färg på puffen högerklickar du på den och väljer "Egenskaper". Under "Utseende" och "Bakgrund" kan du välja en ny bakgrundsfärg.

Kom ihåg att Publicera sidan när du är färdig.

Bildpuff:
För att ändra texten/länkningen gör du på samma sätt som för textpuff.

Vill du byta bild dubbelklickar du på aktuell bild och väljer en ny i bidarkivet alt. laddar upp en ny. Publicera sidan.

Tänk på att bilden måste ha rätt format (300 x 150 px). Döp bilden så att det framgår att det är en puffbild och lägg den i mappen puffbilder i bildarkivet.

Sidan granskades senast 2017-06-27