Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Skrivtips för webben

 • Använd "du" som tilltal.
 • Skriv enkelt, rakt på sak och kortfattat.
  "Införa" - inte "implementera"
  "skicka" - inte "avsända."
  "utom, med" - inte "exklusive, inklusive"
  "nu" - inte "nuläge, dagsläge
  "bor i" - inte "hemmahörande i"
  "än" - inte "jämfört med"
 • Använd antingen "som" eller "till exempel" - aldrig både och.
  "Flera äldreboenden, till exempel..."   "Flera äldreboenden, som..."
 • Undvik fackuttryck. Om du måste använda ett - förklara betydelsen!
 • Räkneord: ett-tolv skrivs med bokstäver. 13 och uppåt skrivs med siffror.
 • Datum: "31 januari", eller "onsdagen den 31 januari" om veckodagen är viktig.
 • Klockslag skrivs "kl 9.30-10.45". Hela timmar skrivs "kl 9-15".
 • Uppräkningar med fler än 3-4 delar skrivs som en lista (max 7-10 punkter).
 • Undvik kursiv och understruken text.
 • Skriv "ska" - inte "skall".
 • Skriv "dig, mig, sig" - inte "dej, mej, sej".

Validera alltid texten!

Sidan granskades senast 2015-10-29