Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

 Checklista för publicering

 • Rubrik, 3-4 ord
  Ska innehålla de viktigaste nyckelorden och locka till fortsatt läsning.

 • Ingress, 2-3 meningar
  Ledord; vad, när, hur, varför? Viktigast först!

 • Brödtext
  Fokus på det läsaren vill och behöver få uträttat. Hoppa över historik och långa resuméer.

 • Länkar
  Är det tydligt vart länken leder, även när den inte står i sitt sammanhang?

 • Bilder
  Stödjer texten, bidrar till känslan och budskapet.
 • Fakta
  Är innehållet korrekt?
Sidan granskades senast 2017-06-29