Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Förkortningar

Att skriva ut ord och uttryck (till exempel, bland annat, till och med) underlättar för både läsare och lyssnare, och vi undviker därför förkortningar.

Undantag

Ibland är det svårt att undvika förkortningar, t ex i parenteser, vid uppräkningar eller om ett långt ord eller uttryck förekommer ofta.

Då skrivs
månader     jan, feb, aug, sep, okt, nov dec. Övriga månaders namn skrivs alltid ut.
veckodagar mån, tis, ons, tors, fre, lör, sön
telefon          tfn
klockan        kl (9.00.15.30. Vid hela timmar: kl 9-15)

Vissa namn är lika mycket eller mer kända i förkortad form.
Då kan man skriva ut namnet första gången och använda förkortningen  i den fortsatt löpande texten.

Politiska partier

Skriv förkortningar för de politiska partiernas namn med versaler.
Förkortningen inom parentes om den anger en persons partitillhörighet, annars utan parentes.

Förkortningar som kan uttalas skrivs med versal bokstav i början (Cuf, Muf). Förkortningar som inte kan uttalas skrivs med bara versaler (KDU, SSU).

Sidan granskades senast 2015-02-20