Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tabeller

Tabeller infogas på sidan genom att man högerklickar i en textmodul och väljer Infoga tabell följt av önskat antal celler. Det finns dock en antal saker som är bra att ha i bakhuvudet när man arbetar med tabeller, vilket vi listar här.

Lägg endast in enkla tabeller

En responsiv webbplats ska fungera bra även på små skärmar och stora, komplicerade tabeller med många kolumner lämpar sig inte för detta. Efterstäva därför enkla tabeller och försök dela upp komplicerade tabeller i flera enklare.

Tabellbeskrivning

Alla tabeller behöver en Tabellbeskrivning (kodas som caption) för att uppfylla tillgänglighetskraven. I en nyskapad tabell anger man den genom att ändra den förinskrivna texten "Skriv tabellbeskrivning här". Tabellbeskrivningen ser visuellt ut som en underubrik och ska rubricera/sammanfatta tabellens innehåll.

Klistra in en tabell

När du klistrar in en tabell (om den till exempel är kopierad från Excel) klistrar du in den direkt i textmodulen. Om du försöker klistra in den i en befintlig tabell hamnar all information i en enda cell.

Markera tabellrubriker

I alla tabeller behöver man även ange vad som är rubriker i tabellen. Detta gör man genom att högerklicka i tabellen och välja Tabellegenskaper och under Rubrikceller ange vad som är rubriker i tabellen. Man kan ange första raden, första kolumnen eller både och. Texten i rubrikcellerna fetmarkeras, se exempeltabellen nedan.

Exempeltabell

Tabellrubrik 1

Tabellrubrik 2

Data 1

Data 3

Data 2

Data 4

Sidan granskades senast 2021-02-11