Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hoiva

Hoivalautakunnan vastuualueeseen kuuluu edistää ihmisten taloudellista ja sosiaalista turvaa, tasa-arvoisia elinoloja ja mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään.

Sosiaalipalvelulaki säätelee kunnan velvollisuuksia auttaa kunnan asukkaita. Kunnalla on lopullinen vastuu siitä, että kunnan asukkaat saavat tarvitsemansa tuen ja avun.

Kaikki ihmiset voivat jossakin elämänsä vaiheessa tarvita jonkin hoivalautakunnan alaisen toiminnan tukea ja apua.

Vapaaehtoisuus ja oma päätösvalta ovat kaiken toiminnan perusta ja yksittäisen henkilön henkilökohtaisia oloja koskevat tiedot ovat tiukan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden suojaamia.

Hoivalautakunta vastaa muun muassa:

  • Vanhusten ja vammaisten huollosta
  • Yksilö- ja perhehuollosta
  • Valvonnasta ja lupa-asioista

Hoivalautakunnan tehtäviä säätelevät ohjesäännöt, toiminta-ajatukset, tavoitteet ja periaatteet. Olennaisen osan lautakunnan vastuusta muodostavat laadunvarmistus ja eri toimintojen seuranta.

Hoivalautakunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • hoiva- ja palveluvastuu
  • tiedotus, neuvonta ja tukeminen
  • perheille annettava hoito, taloudelliset avustukset ja muu apu
Sidan granskades senast 2022-07-26