Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Koulutus ja esikoulu

Älvkarlebyn kunta tarjoaa asukkailleen turvallisen ja innostavan ympäristön, jossa lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.


Toimintamme käsittää esikoulun, vapaa-ajankodin (fritidshem), peruskoulun, aikuiskoulutuksen, erityiskoulun, kulttuurikoulun ja lukion. Peruskoulussa oppilaita on noin 700. Lasten päivähoidon piirissä on noin 450 lasta, joista 80 käy esikoululuokkaa ja noin 200 osallistuu vapaa-ajankodin toimintaan. Lapset/oppilaat on jaettu kahteen alueeseen, eteläiseen ja Skutskärin alueeseen.

Kunnallinen aikuiskoulutus, KunDa vastaa aikuiskoulutuksesta ja yksilöllisestä IV-ohjelmasta.
Meillä on korkeat tavoitteet kunnassa järjestettävän koulutuksen suhteen.
Kuntalaisilla on oikeus käyttää suomenkieltä asioidessaan kunnan työntekijöiden kanssa. Kunta on tällöin velvollinen antamaan suullisen vastauksen suomen kielellä.

Sidan granskades senast 2021-02-24