Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Peruskoulu

Tavoitteemme on tarjota kaikille kunnan oppilaille parhaat mahdolliset edellytykset hyvään koulunkäyntiin. Kaikkien oppilaiden tulee suoriutua vähintään hyväksytysti kaikista aineista. Niiden oppiminen on tulevaisuutemme.Tästä syystä hyvin toimiva, tietoon ja sosiaalisiin taitoihin tähtäävä esikoulu ja koulu on välttämätön. 

Lukemisen kyky on erityisen tärkeää. Kielen kehitys alkaa jo esikoulussa.
Jokaisella opiskelijalla on oikeus työrauhaan. Luomme ympäristöja, jotka on helppo tavata

Äidinkieli, kotikieli  

Äidinkieli on koulun opetusaine, ja oppilaat saavat äidinkielen arvosanan vuosikursseilla 8 ja 9.

Kunta on velvollinen järjestämään äidinkielen opetusta vain, jos se löytää siihen sopivan opettajan. Opetus voidaan järjestää toisessa koulussa.
Kunta on velvollinen järjestämään opetusta, jos vähintään viisi oppilasta sitä toivoo.

Kun kyseessä on saame, suomi, meänkieli, romani chib tai jiddiš, kunta on velvollinen järjestämään äidinkielen opetusta myös viittä oppilasta pienemmälle ryhmälle.

Heinäkuun 1. päivänä 2015 poistettiin kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien oppilaiden osalta vaatimus siitä, että kielen on oltava oppilaan huoltajan äidinkieli.
Oppilaalla ei tarvitse olla perustiedot kielestä. Tämä koskee peruskoulun, peruskoulun erityiskoulu, lukio ja lukion erityiskoulua.

Jos sinulla on kysymyksiä äidinkielen opetukseen liittyen, ota yhteyttä lapsesi koulun rehtoriin.

Ilmoittautuminen vähemmistökielen opetukseen.

Sidan granskades senast 2021-07-14