Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bredband och IT

Älvkarleby kommun vill främja utvecklingen i kommunens alla delar genom en väl utbyggd IT-infrastruktur.

Vårt samarbetsavtal med företaget Global connect (tidigare IP-Only) följer den nationella strategin. Målet är att alla bör ha tillgång till snabbt bredband 2025.

Ett av tre delmål i strategin är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och företag som har en anslutning eller befinner sig i absoluta närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 

Post- och telestyrelsen (PTS) årliga sammanställning av utvecklingen i Sverige visar att Älvkarleby kommun år 2023 når upp till 97,6 proccent.

Statistik från PTS baseras på mätningar som görs i oktober månad och publiceras i mars året efter.

Stöd till bredbandsutbyggnad

PTS och Länsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnaden. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi. Det är alltså operatörerna som ska kunna tjäna pengar på det. Ibland bedömer operatörerna att det inte är lönsamt att bygga ut, och utbyggnad av bredbandsnät kan då ske med statligt stöd. 

Bor du i lägenhet?

I Älvkarlebyhus lägenheter finns fibernätsanslutning.

Nätägare och leverantörer

Bredbandsnätet i Älvkarleby kommun ägs av Global connect.
Om du är intresserad av att ansluta dig är du välkommen att kontakta Global connect via länken nedan.

Via Bredbandskartan presenterar PTS fakta om tillgången till bredband i Sverige. Du kan bland annat hitta nätägare och internet-leverantörer i närheten av en viss plats samt statistik.

Avveckling av 2G/3G-nät och kopparnätet

Just nu genomförs ett teknikskifte i Sverige där det gamla kopparnätet byts ut mot framtidens digitala teknik. Även 2G- och 3G-näten ska bytas ut. De befintliga näten lever inte upp till dagens behov av driftsäkerhet och kapacitet.

Telia har påbörjat en nedmontering som sker fortlöpande på olika platser runt om i landet. Det innebär att du som idag har fast telefoni eller bredband via telefonjacket får dina tjänster släckta vid en nedmontering av kopparnätet i ditt område.

Om du har tjänster via det fasta telenätet får du information innan en nedsläckning sker. Din operatör ska meddela dig senast tre månader innan tjänsten stängs av och innan dess ska du ha blivit erbjudan andra lösningar för telefoni och bredband.

Enligt tidplanen ska både kopparnätet och 2G- och 3G-näten vara nedkopplade till 2026.

Samtidigt med avvecklingen av de gamla näten sker också en modernisering av 4G-nätet. Det ersätter 2G/3G i många områden med samma eller bättre täckning. Utbyggnad av 5G-nätet sker successivt.

Telia om framtidens nät och nedsläckningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknikskiftet - Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byt nät nu - Sverige släcker 2G och 3G Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2024-06-04