Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Snöskottning och sandning

Vi snöröjer och sandar gator och vägar som ligger i detaljplanerade områden, för att undvika hinder i trafiken.

Plogning

Plogningen påbörjas när snödjupet är cirka 6 cm. Vi prioriterar våra insatser och börjar där det är mest trafik.

I första hand ser vi till att vägar till tågstationer och bussgator blir framkomliga för alla som ska iväg tidigt. Därefter tar vi oss an cykelvägar så att skolbarnen får en trygg väg, och sen röjer vi övriga gator och vägar.

Tänk på att

  • det kan vara halt även om vi halkbekämpar
  • släppa fram snöröjningsfordon
  • anpassa hastigheten till väglaget
  • skotta och sanda vid din fastighet
  • placera soptunnan så att det underlättar för snöröjaren

Behöver du sanda själv?

Sand för privat bruk kan du hämta vid Idrottsplatsen i Skutskär (Idrottsvägen).  
Arbetsfordon har förtur vid påfyllning.

Trafikverkets ansvarsområden

Skutskär: Riksväg 76, Östra vägen och Hamnvägen.
Älvkarleby: Östanåvägen, Brännmovägen och Västanåvägen.
Älvkarleö Bruk: Bruksgatan
Marma: Riksväg 291, Båtsmansvägen och Västlandsvägen.
Långsandsvägen och Gårdskärsvägen från riksväg 76 till Långsand respektive Gårdskärs fiskehamn.

Trafikverket ansvarar också för skottning och sandning på perronger och på anslutningstrappor till och från perronger.

PEAB ansvarar för plogning och sandning vid samtliga busskurer i dessa områden.

Sidan granskades senast 2019-12-05