Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Torg och allmänna platser

Offentliga platser är till exempel gator, trottoarer och torg.
De offentliga platserna är till för alla och ägs oftast av kommunen.

För att använda offentliga platser till något annat än de är tänkta för behövs polisens  tillstånd. Tillstånd behövs till exempel för

  • försäljning
  • evenemang
  • uteserveringar
  • containrar och byggupplag

Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt. Det betyder att polisen inte kan utfärda tillstånd om kommunen säger nej till en ansökan.

Om din ansökan godkänns får du ett tillståndsbevis. Där står de villkor du ska följa under tiden du använder den offentliga platsen.

Viktigt att tänka på

För att hanteringen ska gå snabbt ska du beskriva

  • varför du behöver låna marken,
  • hur du tänker se till att allmänheten kan ta sig fram i området.

Det är också bra att skicka med kartor som visar exakt vilka områden som berörs.

Polisen tar ut en avgift på 870 kronor för att hantera ansökan. Pengarna betalas inte tillbaka även om du får avslag.

Affischering

Det behövs inget tillstånd för att sätta upp affischer eller anslag på affischtavlor.

Sidan granskades senast 2024-01-04