Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Taxor och avgifter

Du kan få hyra en plats på allmän mark för olika ändamål.
Här hittar du våra olika taxor och avgifter för torg och allmänna platser.

Om du vill starta en verksamhet som ska hantera livsmedel måste du först registrera och få din verksamhet godkänd av miljökontoret.

Det krävs alltid ett tillstånd från polismyndigheten.

Försäljning

Ändamål

Avgift

Avgift per månad

Avgift per halvår

Kiosk med bygglov

 

2 500 kr

9 000 kr

Mobila kiosker, ej bygglovspliktiga

100 kr/dag, 600 kr/vecka

1 500 kr

7 500 kr

Torgplatser/stånd

75 kr/dag

600 kr

3 000

Annan försäljning

75 kr/dag

600 kr

 


Aktiviteter, evenemang och delvis kommersiella upplåtelser

Ändamål

Avgift

Större arrangemang

1000 kr/dag

Mindre arrangemang

500 kr/dag

Cirkus, tivoli, kommersiella shower eller uppvisningar (inkl. el)

1000 kr/dag

Cirkus, tivoli, kommersiella shower eller uppvisningar (exkl. el)

800 kr/dag

Tillfälliga reklamanordningar (affischer, banderoller) större än 5 kvm

40 kr/dag


Icke kommersiella upplåtelser

Ändamål

Avgift

Mötestält

50 kr/dag

Byggarbetsplats, upplag, byggnadsställning, bod mm

50 kr/dag

Container, växelflak, mobilkran, skylift och rullställning

Mindre än tre dygn, ingen avgift. Mer än tre dygn, 250 kr/påbörjad vecka

Valstuga, bod eller liknande i samband med val

Avgiftsfritt

Valaffischering

Avgiftsfritt

Reklam och varuexponering utanför butik

Avgiftsfritt


Du bestämmer tillsammans med tekniska kontoret hur länge du ska hyra platsen. Avgiften betalas i förskott mot faktura.
Om andra kostnader uppstår, till exempel för vatten, el, flyttning av trafikmärken eller andra åtgärder, ska tillståndshavaren själv stå för dessa kostnader.

Tillståndshavaren är skyldig att bekosta återställande av den hyrda marken till det skick den hade före uthyrningen.

Upplåtelse till politisk eller ideell organisation i icke-kommersiellt syfte sker utan avgift.

Avgifterna justeras varje år av samhällsbyggnadsnämnden.

Sidan granskades senast 2019-03-21