Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Taxor och avgifter

Du kan få hyra en plats på allmän mark för olika ändamål.
Här hittar du våra olika taxor och avgifter för torg och allmänna platser.

Om du vill starta en verksamhet som ska hantera livsmedel måste du först registrera och få din verksamhet godkänd av miljökontoret. Det krävs alltid ett tillstånd från polismyndigheten.

Upplåtelse till politisk eller ideell organisation i icke-kommersiellt syfte sker utan avgift.

Avgifterna justeras varje år av samhällsbyggnadsnämnden.

Vem ansvarar för vad?

Du bestämmer tillsammans med tekniska kontoret hur länge du ska hyra platsen. Avgiften betalas i förskott mot faktura. Om andra kostnader uppstår, till exempel för vatten, el, flyttning av trafikmärken eller andra åtgärder, ska du som tillståndshavare själv stå för dessa kostnader.

Tillståndshavaren är skyldig att bekosta återställande av den hyrda marken till det skick den hade före uthyrningen.

Försäljning

Tabell över avgifter

Ändamål

Avgift

Avgift per månad

Avgift per halvår

Kiosk med bygglov


2 500 kr

9 000 kr

Mobila kiosker, ej bygglovspliktiga

500 kr/

vecka

1 500 kr

7 500 kr

Torgplatser/stånd

500 kr/ vecka

1 200 kr


Aktiviteter, evenemang och delvis kommersiella upplåtelser

Tabell över avgifter

Ändamål

Avgift per dag

Större arrangemang

1000 kr

Mindre arrangemang

500 kr

Cirkus, tivoli, kommersiella shower eller uppvisningar (inkl. el)

1000 kr

Cirkus, tivoli, kommersiella shower eller uppvisningar (exkl. el)

800 kr

Tillfälliga reklamanordningar (t ex affischer) större än 5 kvm

60 kr

Icke kommersiella upplåtelser

Tabell över avgifter

Ändamål

Avgift

Mötestält

50 kr/dag

Byggarbetsplats, upplag, byggnadsställning, bod m.m

50 kr/dag

Container, växelflak, mobilkran, skylift och rullställning

Mindre än tre dygn, ingen avgift.
Mer än tre dygn, 250 kr/påbörjad vecka

Valstuga, bod eller liknande i samband med val

Avgiftsfritt

Valaffischering

Avgiftsfritt

Reklam och varuexponering utanför butik

Avgiftsfritt

Sidan granskades senast 2024-01-04