Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Gator

I Älvkarleby kommun sköts gator och vägar av kommunen,
vägföreningar och Trafikverket.

Kommunen tar hand om vägar i detaljplanerat område. Det innebär att vi plogar och sandar på vintern. När det är barmark ser vi till att det är rent och snyggt, vi reparerar och asfalterar. Dagvatten, broar och tunnlar som ligger i detaljplanerat område ingår också i vårt ansvar. Läs mer nedan vilka gator och vägar kommunen ansvarar för.

Trafikverket ansvarar för

Skutskär: Riksväg 76, Östra vägen och Hamnvägen.
Älvkarleby:
Östanåvägen, Brännmovägen och Västanåvägen.
Älvkarleö bruk:
Bruksgatan
Marma:
Väg 291, Båtsmansvägen och Västlandsvägen.
Långsand och Gårdskär: Långsandsvägen och Gårdskärsvägen (från riksväg 76 till Långsand och Gårdskärs fiskehamn).
Resecentrum Marma, Skutskär och Älvkarleby: Perronger och trappor (endast trappor i anslutning till perrongen på samtliga stationer och trappan med tak och belysning mellan perrongerna i Skutskär).

Övriga vägar sköts av vägföreningar.

Sidan granskades senast 2018-12-21