Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Belysning

Älvkarleby kommun sköter totalt cirka 3 000 armaturer längs gator, vägar och allmänna platser.

Belysningen är av typen Elgo ACRON natrium och är kvicksilverfria.
Söderhamns Entreprenad AB sköter driften av kommunens belysning.

Trasig belysning

Vi uppskattar att du anmäler trasig belysning till kommunen. Du kan antingen själv göra en felanmälan för utemiljö eller ringa till Medborgarservice.

Nattsläckning

För att spara pengar och energi släcks delar av vägbelysningen på natten enligt ett politiskt beslut. Söndag till torsdag kl 23-05 lyser därför bara var tredje lampa.
Under nattetid fredag och lördag lyser all belysning med hjälp av skymningsrelä.

Sidan granskades senast 2017-03-01