Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bidrag till enskilda vägar

I Älvkarleby kommun finns det cirka 40 vägföreningar. De är väghållare och ansvariga för vägar som inte kommunen eller staten sköter om.

Som väghållare för enskild väg inom Älvkarleby kommun kan du ansöka om kommunalt driftbidrag. Det kan gälla

 • vinterväghållning
 • underhållsarbeten
 • förbättringsarbeten

Villkor

Vägföreningen som söker bidraget ska

 • ha antagna stadgar för verksamheten
 • ha en styrelse som är utsedd av årsmötet
 • till varje årsmöte upprätta verksamhetsberättelse med balansräkning, årsmötesprotokoll och budgetförslag för innevarande år

Vägen som ansökan gäller ska

 • vara belägen i Älvkarleby kommun
 • underhållas åtminstone så att vägens standard inte försämras

Ansökan

Senast den 30 juni ska ansökan ha inkommit till Älvkarleby kommun.

Till ansökan bifogar du

 • uppgift om föreningens totala väglängd inom kommunen
 • namn på vägar som ingår i föreningens ansvar
 • en karta med föreningens väg eller vägar markerade
 • föreningens verksamhetsberättelse samt budgetförslag

Utbetalning

I september betalas bidraget ut till det konto som föreningen har angett i sin ansökan.

Sidan granskades senast 2024-05-13