Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Häckar och buskage

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms i trafiken. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Utfart mot gata

Vid utfarten ska dina växter inte vara högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. Givetvis gäller detta också staket.

Hörntomt

Dina växter ska inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt varje håll. Givetvis gäller detta också staket.

Tomt intill gata

Buskar och grenar ska inte hindra gående, cyklister och fordon. Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Se till att det finns fri höjd för trafikanter om du har buskar eller träd som sträcker sig över gata eller gångbana.

För ritningsexempel se dokumentet "Klipp häcken!"

Sidan granskades senast 2021-12-01