Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Gräva och schakta: Tillstånd

Innan  du gräver och schaktar måste du alltid ta reda på om det finns ledningar i marken. Du måste också ansöka om tillstånd för att gräva.

Gör så här:

1. Skicka in en förfrågan till ledningskollen.se. När du ritat in området där du vill gräva får du veta vilka ledningsägare som finns där och vilka du ska kontakta.

2. Använd blanketten "Ansökan om grävningstillstånd kommunal mark" för att söka tillstånd att gräva. Skicka eller e-posta blanketten till kommunen. Adressen finns på blanketten. Du får oftast svar inom 14 dagar. Om ansökan måste kompletteras tar det längre tid.

Avgift

Om inget särskilt avtal skrivits betalar du 1 500 kr för att få ett grävningstillstånd.

Kompletterande tillstånd

Du måste alltid ha markägarens tillstånd för att gräva. Utöver grävningstillstånd kan du också behöva strandskyddsdispens och bygglov. Ibland är tillstånd från läns-styrelsen eller andra myndigheter nödvändiga. I områden med vattenskydd söker du tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Viktigt att veta

Om du hittar fornlämningar eller föroreningar måste du genast sluta gräva. Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker fornlämningar och kommunens bygg- och miljö-avdelning om du hittar föroreningar.

Återställning

Du bekostar själv återställning efter grävningen. Återställning ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. När du är färdig med arbetet kontaktar du tekniska avdelningen för en slutbesiktning. Efter slutbesiktningen lämnas en garantitid på två år.

Skadestånd

Om du råkar skada ledningar i marken är du alltid skyldig att betala reparationen och  andra merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Sidan granskades senast 2019-12-20