Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Parkeringsövervakning

För att främja trafiksäkerhet och framkomlighet övervakar Aimo Park parkeringar på vägar och gator där kommunen är väghållare.

Det är tillåtet att parkera i 24 timmar på gator och vägar där kommunen är väghållare - om inte skyltar anger andra villkor.

Parkering på gatumark

Gatumark, allmän platsmark, ägs av kommunen och består främst av gator och trottoarer, parker och närliggande ytor.

Du får en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift om du inte följer de parkeringsvillkor som gäller där du parkerar. Om du inte betalar avgiften får du ett rekommenderat brev med information om vad du behöver göra. Förblir avgiften obetald så flyttas din bil bort.

Skrotbilar och bilar som utgör miljöfara kan flyttas direkt.

Parkering på tomtmark

Tomtmark är till exempel en enskild plats, mark eller avgränsad markparkering som ägs av privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar. Markägaren beslutar till stor del själv om parkeringsregler och övervakning.

Kontrollavgifter som utfärdas på tomtmark får aldrig överstiga den avgift som kommunen tar ut.

Bestrida en parkeringsanmärkning

När du parkerar fel på gatumark får du en parkeringsanmärkning. Du måste betala avgiften i tid även om du tänker bestrida parkeringsanmärkningen.

På baksidan av parkeringsanmärkningen finns information om hur du ska betala. Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida den hos polisen. Du får tillbaka avgiften om ditt bestridande godkänns.

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in till polisen senast 6 månader efter det att avgiften betalats eller då Kronofogden vidtagit åtgärder för att driva in den.

Överklaga en kontrollavgift

När du parkerar fel på tomtmark får du en kontrollavgift. Om du anser att den är felaktig ska du

  • överklaga direkt
  • avvakta med betalningen

Betalar du så anser parkeringsbolaget eller markägaren att du har accepterat avgiften.

Parkeringsbolagets kontaktuppgifter finns på kontrollavgiften. Ofta finns även hänvisning till information om hur du överklagar.

Vad säger lagen?

Trafikförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den lag som talar om vilka skyldigheter du har som trafikant. Lagen gäller i hela Sverige och för alla trafikanter.

Sidan granskades senast 2024-03-11