Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Parkeringstillstånd

Har du ett rörelsehinder och stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt fordon och platsen du ska besöka?

Då kan du söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det finns parkeringstillstånd för förare och för passagerare. Du kan bara få ett av dem.

Som rörelsehinder räknas den motoriska rörelseförmågan, men också hjärt- och lungsjukdomar. Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader.

Parkeringstillstånd för förare

Med det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.
Detta ska du lämna in:

 • ansökan
 • läkarintyg
 • foto på dig själv. Fotot kan du med fördel ta med mobilkamera och skicka in via telefonnummer 070-160 71 75.

Vid förlängning av tidigare beviljat tillstånd ska en ny ansökan och ett nytt läkarintyg lämnas in.

Beslut

Inom 3 veckor från att alla handlingar är inlämnade ska du ha fått ett beslut.

Parkeringstillstånd för passagerare

För att få parkeringstillstånd för passagerare behöver du ha ständig tillsyn.
Du kan inte vänta ensam medan föraren parkerar fordonet någon annanstans.

Om du har ett parkeringstillstånd för passagerare är det alltid någon annan som kör fordonet. Du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkerings-tillståndet används.

Detta ska du lämna in:

 • ansökan
 • läkarintyg
 • foto på dig själv. Fotot kan du med fördel ta med mobilkamera och skicka in via telefonnummer 070-160 71 75.

Vid förlängning av tidigare beviljat tillstånd ska en ny ansökan och ett nytt läkarintyg lämnas in.

Beslut

Inom 3 veckor från att alla handlingar är inlämnade ska du ha fått ett beslut.

När du ska parkera

Du har rätt att parkera på

 • gågata under högst tre timmar
 • parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet ska vara läsbart utifrån. Placera det väl synligt i vindrutan.

Parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Om parkeringstillståndet försvinner

Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling. Om du förlorar ditt tillstånd ska du

 • göra en polisanmälan
 • ta en kopia av din polisanmälan
 • lämna kopian till kommunhuset på Centralgatan 3 i Skutskär, eller skicka den till Älvkarleby Kommun, Bygg och Miljö, Box 4, 814 31 Skutskär.

Vi spärrar ditt förlorade tillstånd och tillverkar ett nytt.

Missbruka inte tillståndet

Du får inte manipulera tillståndet, och inte

 • låna ut
 • sälja
 • kopiera eller på annat sätt överlåta det till någon annan

Du måste följa reglerna för parkering med parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. Om du använder det felaktigt kan du få parkeringsböter.

Om du missbrukar tillståndet har kommunen rätt att återkalla det. Grovt missbruk kan leda till polisanmälan.

Tipsa oss om missbruk av parkeringstillstånd: bygg.miljo@alvkarleby.se eller 026-830 00

Sidan granskades senast 2024-03-11