Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Stärkta bibliotek

Stärkta bibliotek är projekt som består av olika insatser för att göra biblioteksverksamheten tillgänglig för fler.

Projektet finansieras av Statens Kulturråd och bidrag är beviljat till 31 augusti 2023.

Språkvän

Vill du lära känna nya människor och andra kulturer?
Välkommen till Språkvän. Vi träffas på söndagar kl.14-15.30 på biblioteket i Skutskär.

Språkvän handlar om att lära känna nya vänner, kulturer, språk och traditioner. Att vara språkvän innebär inga krav - huvudsaken är att ni har roligt och lär känna varandra. Ni bestämmer själva hur ofta ni träffas och vad ni ska göra.
Alla kan delta, det enda du behöver är ett intresse av att lära känna människor från andra kulturer. Du som är nyanländ behöver kunna lite svenska eller engelska, så att ni kan kommunicera med varandra.

Den 1 september 2017 startade projektet Språkvän i Älvkarleby kommun. Projektet var till och med 31 december 2018 finansierat av Länsstyrelsen.
Från och med 1 januari 2019 ingår Språkvän i projektet Stärkta bibliotek.

Kontakt

Agneta Lindström, projektledare
agneta.lindstrom@alvkarleby.se

Fredagsträffen

Vill du ha en stunds social gemenskap, träffa nya eller gamla bekanta?
På Fredagsträffen träffas vi och diskuterar olika ämnen och teman. Det är helt gratis att delta.

Vi träffas varje fredag kl 13-15 på biblioteket i Skutskär.

Kontakt

Agneta Lindström, projektledare
agneta.lindstrom@alvkarleby.se

Bibliotek på Tallmons vård- och omsorgsboende

På Tallmons bibliotek har boende, anhöriga och personal möjlighet att läsa och låna böcker och tidskrifter.

Biblioteket är främst utrustat för dig som bor på Tallmon. Det finns bland annat böcker med extra stor text, lättlästa böcker, ljudböcker och bildverk samt böcker på finska. Vi har även en speciell fåtölj som du kan lyssna på Arbetarbladet i.

Kontakt: Lena Rosenvall
bibliotek@alvkarleby.se

Kapprumsbibliotek

För att småbarnsföräldrar och mindre barn lättare ska komma i kontakt med böcker har kapprumsbibliotek byggts upp på förskolorna i de södra kommundelarna.

Söndagsöppet

Sedan 2019 är biblioteket öppet även på söndagar, kl 13-16, med begränsad service. Då är mycket annat stängt och biblioteket blir en ännu viktigare mötesplats. Bibliotekets ordinarie utbud kan nyttjas med begränsad service eftersom ingen bibliotekarie jobbar på söndagar. 

Öppettiderna är anpassade för att det ska vara enkelt att ta sig till biblioteket med buss och tåg.

Sidan granskades senast 2023-12-19