Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Stärkta bibliotek

Stärkta bibliotek är projekt som består av olika insatser som gör biblioteksverksamheten relevant för fler.

Projektet finansieras av Statens Kulturråd och bidrag är beviljat till 31 augusti 2020.

Språkvän

Vill du lära känna nya människor och andra kulturer?
Välkommen till Språkvän. Vi träffas på måndagar kl.16-18 på biblioteket i Skutskär.

Språkvän handlar om att lära känna nya vänner, kulturer, språk och traditioner. Att vara språkvän innebär inga krav - huvudsaken är att ni har roligt och lär känna varandra. Ni bestämmer själva hur ofta ni träffas och vad ni ska göra.
Alla kan delta, det enda du behöver är ett intresse av att lära känna människor från andra kulturer. Du som är nyanländ behöver kunna lite svenska eller engelska, så att ni kan kommunicera med varandra.

Den 1 september 2017 startade projektet Språkvän i Älvkarleby kommun. Projektet var till och med 31 december 2018 finansierat av Länsstyrelsen.
Från och med 1 januari 2019 ingår Språkvän i projektet Stärkta bibliotek.

Kontakt
Agneta Lindström, projektledare
agneta.lindstrom@alvkarleby.se

Fredagsträffen

Vill du ha en stunds social gemenskap, träffa nya eller gamla bekanta?
På Fredagsträffen träffas vi och diskuterar olika ämnen och teman. Det är helt gratis att delta.

Vi träffas varje fredag kl 13-15 på biblioteket i Skutskär.

Kontakt
Agneta Lindström, projektledare
agneta.lindstrom@alvkarleby.se

Bibliotek på Tallmons vård- och omsorgsboende

Under hösten 2019 byggs ett mindre bibliotek upp på Tallmons vård och omsorgsboende.

Kapprumsbibliotek

För att nå småbarnsföräldrar och att mindre barn lättare kommer i kontakt med böcker byggs kapprumsbibliotek upp på förskolorna i de södra kommundelarna. Under 2019 har kapprumsbibliotek byggts upp på Sörgärdets och Tallbackens förskolor.

Under 2020 kommer fler förskolor att tillfrågas.

Kapprumsbibliotek ingår i projektet Stärkta bibliotek.

Sidan granskades senast 2019-11-07