Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Föreningar, föreningsliv

Föreningslivet erbjuder ett stort och brett utbud. Det finns ca 110 föreningar, men storleken och inriktningarna varierar.

Föreningsutskottet

Ärenden gällande föreningar behandlas av föreningsutskottet som är en del av Samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndledamöter i föreningsutskottet:
Magnus Grönberg ordf, Birgitta Thunholm och Annemon Piper.

SISU Idrottsutbildarna

På SISU:s hemsida finns bland annat information om aktuella kurser, föreläsningar och projekt.

Kent Björk är idrottskonsulent i Älvkarleby kommun. Hans fokus är att visa invånarna möjligheterna till idrott och motion, på uppdrag av Upplands idrotts-förbund och SISU Idrottsutbildarna i Uppland.

Kyrktorget

På Kyrktorgets hemsida kan du hitta Sveriges alla kristna församlingar, både frikyrkor och Svenska kyrkan.

Sidan granskades senast 2019-03-04